Огляд засідання Президії Будівельної палати України

25 квітня 2017 року у Державному науково-дослідному інституті будівельних конструкцій (ДП НДІБК)  відбулося чергове засідання Президії Будівельної палати України
3784 27.04.2017 в 00:0025 квітня 2017 року, за медіапідтримки Головного будівельного порталу України,  у Державному науково-дослідному інституті будівельних конструкцій (ДП НДІБК) відбулося чергове засідання Президії Будівельної палати України, на якому були обговорені підсумки роботи будівельного комплексу України у 2016 році та завдання Будівельної палати щодо його подальшого розвитку.

У засіданні взяли участь члени Президії Палати, визначні керівники та організатори будівельного комплексу. Серед учасників зібрання також Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Д.Й.Андрієвський, Президент УСПП А.К.Кінах, Президент національної спілки архітекторів України В.М.Гусаков, Президент Спілки наукових та інженерних об`єднань України М.М.Кірюхін, Голова профспілки працівників будівництва та промбудматеріалів України В.М. Андреєв, Перший заступник голови правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву І.В.Парух, представники державних органів влади, громадських організацій.

З доповіддю виступив Президент Будівельної палати України, Герой України П.С.Шилюк, який підвів підсумки роботи будівельної галузі за минулий рік та визначив завдання Будівельної палати на найближчу перспективу. Зокрема, він зазначив, що будівельна галузь головне своє завдання в 2016 році виконала – в складних кризових умовах вона вистояла. Після кількарічного падіння обсягів будівельних робіт зараз будівництво демонструє позитивні тенденції свого розвитку.

Петро Шилюк, Шилюк Петро

За статистикою, в 2016 році підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 70,9 млрд. грн., що на 13% більше, ніж у попередньому році. У співставних цифрах за підсумками 2016 року перевищено показники найбільш благополучного в цьому відношенні 2012 року.

В нинішньому році індекси будівельної продукції також зростають, в січні-березні – на 19,4%. Причому є зростання по відношенню до попереднього року і по нежитловим будівлям, і інженерним спорудам.

Що стосується житла, то тут спостерігається збільшення обсягів будівництва на 23,4%.

«Але всім нам, і державі, місцевим органам, будівельним компаніям, їх професійним об`єднанням потрібно ще багато зробити, щоб підняти роботу будівельного комплексу на той рівень, якого від нас чекає країна. І наша Палата теж має знайти тут своє місце»,- підкреслив Президент Будівельної палати України.

Перш за все, наголосив П.С.Шилюк, необхідно створювати сприятливі умови для залучення інвестицій, вирішити проблеми, що заважають їх притоку, це, насамперед - корупція, зарегульованість, відсутність справедливого захисту інвесторів в суді, тощо.

Сьогодні йде активний законотворчий процес, яким запроваджується європейський підхід до дозвільно-погоджувальних процедур у будівництві. Останнім часом профільне міністерство разом з комітетом Верховної Ради України продовжують здійснювати кроки на шляху дерегуляції, зменшення адміністративного тиску, спрощення умов ведення будівництва. І Будівельна палата також бере активну участь у цьому процесі.

У своєму виступі Президент Будівельної палати детально зупинився і на кроках, реалізація яких сприятиме розвитку будівництва, зокрема розширенню спорудження житла. Насамперед, необхідне відновлення державних та місцевих програм фінансування спорудження доступного житла. Потрібні державні програми і відповідне законодавство з реконструкція застарілого житлового фонду, зокрема «хрущовок», створення інституту орендного житла. Необхідно підтримувати і розвивати індустріальний метод будівництва, який нині є одним із головних напрямів спорудження сучасного житла у сегменті економ-класу.

Петро Степанович зупинився також на важливому питанні підготовки робітничих кадрів для будівельної галузі. Зростання обсягів будівництва потребує нових кваліфікованих кадрів будівельників, яких сьогодні не вистачає. Він поінформував учасників засідання про роботу, яка ведеться тут Будівельною палатою разом з Міністерством освіти і науки.

В Україні зараз створюються регіональні органи професійної освіти, які будуть визначати регіональну стратегію розвитку цього виду освіти, регулювати потреби місцевих ринків праці. Необхідно щоб до відповідних рад входили представники крупних будівельних компаній. Вони знають, які кадри потрібні у будівництві – цій важливій містоутворюючій галузі.

«Потрібно відновлювати тісний зв`язок між роботодавцями і навчальними закладами, необхідно знаходити кошти, вкладати їх у модернізацію матеріально-технічної бази навчальних закладів, залучати інвестиції роботодавців, запроваджувати бізнес-стипендії, тощо», - підкреслив Петро Шилюк, звертаючись до учасників засідання.

З інтересом учасники засідання Президії Палати сприйняли виступ Першого заступника голови профільного комітету Верховної Ради України Д.Й.Андрієвського, який поінформував учасників засідання про ряд законопроектів у сфері містобудування, що останнім часом були прийняті Парламентом.

Дмитро Андрієвський, Андрієвський Дмитро

Зокрема, йшлося про законопроект № 5587 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності», яким скасовуються зайві дозволи, розпорядження, погодження у будівництві, які вже враховані в державних будівельних нормах та правилах, при отриманні дозволу на будівництво. А це дозволить Україні піднятися на декілька позицій у рейтингу «Doing business», - зазначив Перший заступник голови профільного комітету.

Також йшлося про Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності», який має підвищити законність будівництва та стимулювати забудовників працювати чесно. Д.Й.Андрієвський розповів про розробку законопроектів про орендне житло, внесення змін до законів про реконструкцію застарілої забудови, скасування пайової участі та закликав учасників активно долучатися до їх опрацювання.

Своїми думками з приводу підсумків року поділився також О.О.Марченко - Голова підкомітету з питань будівництва та архітектури профільного комітету Верховної Ради України.

Президент Українського союзу промисловців і підприємців А.К.Кінах у своєму виступі говорив про те, що наша держава має об’єднати зусилля влади, бізнесу і громадських організацій, зосередившись на питаннях модернізації економіки, недопущення деіндустріалізації, відтоку кваліфікованих кадрів за кордон, тощо.

Анатолій Кінах, Кінах Анатолій

«Можно приймати сучасні закони і програми, але без доступу до фінансів – розвитку економіки не буде. Необхідно стимулювати розвиток галузей, вживати комплексні заходи. Необхідні серйозні державні програми на основі державно-приватного партнерства»,- підкреслив Президент УСПП.

Окрему увагу Анатолій Кінах звернув на платоспроможність населення. Сьогодні за всіма показниками рівень доходів наших громадян - серед останніх. Не може стабільно розвиватися країна, якщо в ній немає платоспроможного суспільства.

Корисним, на думку учасників, був виступ Президента Спілки наукових та інженерних об`єднань України М.М.Кірюхіна, який розповів про співробітництво Спілки з Європейською федерацією національних інженерних асоціацій (FEANI), однією з найвпливовіших технічних організацій Європи. Сьогодні Організація спільно з польськими колегами здійснює пілотний проект щодо отримання звання євроінженера рядом фахівців провідних українських підприємств.

Він запропонував розпочати співпрацю Будівельної палати України з Європейською Радою інженерів-будівельників та Європейською Радою інженерних палат з питань підготовки інженерів-будівельників за європейськими стандартами.

Іван Салій, Салій Іван, Иван Салий, Салий Иван

Свої пропозиції висловили також І.М.Салій - Президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів, П.М.Куліков – Ректор КНУБА, В.М.Андреєв - Голова профспілки працівників будівництва та промбудматеріалів України.

Президія розглянула також інші важливі для галузі питання.

Перший віце-президента Будівельної палати Станіслав Сташевський доповів про підсумки роботи міжнародної виставки «InterBuildExpo» – 2017», яка стала головною подією року та викликала великий інтерес фахівців-будівельників і пересічних громадян.

У трьох павільйонах та на відкритому майданчику загальною площею 30 тис. кв.метрів були показані новинки будівельної галузі, перспективні проекти, сучасні техніка, технології та матеріали.

У виставці взяли участь близько 600 підприємств та організацій, в т.ч. 10 - зарубіжних. Всього виставку відвідало більше 26 тисяч чоловік.

Станіслав Сташевський, Сташевський Станіслав

На пропозицію С.Т.Сташевського було прийнято рішення щодо підготовки до Міжнародного Експофоруму «Будівництво, Архітектура, Нерухомість 2017», що має відбутися в Києві 5-7 жовтня 2017 року. Серед заходів Форуму передбачено проведення конференції з актуальних питань для будівельно-архітектурної сфери. Цей захід буде організований Будівельною палатою разом з Національною спілкою архітекторів України та компанією «Київський Міжнародний Контрактовий Ярмарок».

Президент Громадської спілки «Українська Рада з зеленого (екологічного) будівництва, директор ДП НДІБК Г.Г.Фаренюк поінформував присутніх про стан зеленого будівництва в Україні і перспективи його розвитку. Українська Рада з зеленого (екологічного) будівництва створена у травні 2016 року. В червні цього ж року Спілка стала учасником Світової Ради з зеленого будівництва, до якої входять «зелені» ради 80-ти країн світу.

Генадій Фаренюк, Фаренюк Генадій

За словами Геннадія Фаренюка, серед проблем, які необхідно розв`язати будівельній галузі України для того, щоб будівництво стало екологічним – це зниження рівня споживання енергетичних і матеріальних ресурсів на протязі всього життєвого циклу будівель, підвищення якості будівель і комфорту їх внутрішнього середовища, скорочення загального впливу споруди на навколишнє середовище і здоров`я людей.

З інформацією про зміни у складі Президії та комітетів Палати виступив Віце-президент – виконавчий директор А.А.Дронь. Президія узгодила кандидатуру Кулікова Петра Мусійовича на посаду віце-президента Палати та прийняти до складу Президії Федотова Костянтина Павловича – директора департаменту будівництва та житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації.

Також був утворений постійно діючий комітет з питання зеленого (екологічного) будівництва, головою якого Президія призначила Геннадія Григоровича Фаренюка.

З обговорених питань були прийнялі відповідні рішення.

На закінчення Президент Будівельної палати України Петро Шилюк, який вів засідання, подякував його учасникам за плідну спільну роботу і побажав успіхів у вирішенні поставлених завдань.

«Забезпечимо розвиток будівельного комплексу - забезпечимо розвиток економіки країни в цілому», - підкреслив П.С.Шилюк.


Катерина Нікітіна, Нікітіна Катерина, Екатерина Никитина, Никитина Екатерина, Анатолій Кінах, Кінах Анатолій, Петро Шилюк, Шилюк Петро

Петро Шилюк, Шилюк Петро


Олег Коваль, Коваль Олег

Петро Куліков, Куліков Петро


Анатолій Кармінський, Кармінський Анатолій, Юрій Аністратенко, Аністратенко ЮрійСергій Тимошенко, Тимошенко Сергій

Володимир Гусаков, Гусаков Володимир

Олександр Безрадецький, Безрадецький Олександр


Олександр Ротов, Ротов Олександр


Сергій Коваленко, Коваленко Сергій


Юрій Аністратенко, Аністратенко Юрій

Джерело: Прес-служба Будівельної палати України
Фото: Прес-служба Головного будівельного порталу України Build Portal

 

 
Интересные новости:
19.04.2017
3528
29 березня відбулось засідання круглого столу «Поліпшення інвестиційного клімату – основ...
19.04.2017
2880
31 березня 2017 року відбувся круглий стіл «Робітничі кадри для будівництва: проблеми та персп...
24.05.2017
2786
13 апреля состоялось заседание Президиума Всеукраинской ассоциации производителей стройматериалов, в...
28.07.2021
10450
24 липня відбулось святкування 5–го Дня Народження ЖК «Нова Англія». Найяскравіші ...
27.07.2021
8225
23-25 липня відбувся Всеукраїнський Архітектурний Фестиваль PROSTONEBA. Команда Build Portal підготу...
21.07.2021
761
9 липня 2021 року в Києві відбулася XI Міжнародна бізнес-зустріч, яка пройшла у форматі битви кращих...