Пропозиції щодо проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»

Пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства України Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо проекту ЗУ «Про державний бюджет України на 2016 рік»
3567 22.12.2015 в 08:03


проект

 

 

Комітет Верховної Ради України

з питань бюджету

 

Щодо проекту Закону України

«Про Державний бюджет України на 2016 рік»

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства в позачерговому порядку розглянув на своєму засіданні 21 грудня 2015 року проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (реєстр. № 3000, доопрацьований від 11.12.2015 р.).

У законопроекті практично відсутні видатки, які мали б спрямовуватися на розвиток регіонів, реалізацію державних житлових програм, реалізацію проектів у сфері житлово-комунального господарства, які мають велике соціальне значення.

За результатами обговорення проекту Комітет надає такі пропозиції:

   1. Законопроект не містить пропозицій щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, яке у 2015 році забезпечується шляхом надання субвенції місцевим бюджетам у сумі 5,6 млрд. грн. При цьому, слід зауважити, що згідно із пунктом 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 16.07.2015 р. № 626-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг» Кабінету Міністрів доручено до 01.07.2017 р. вжити заходів щодо відшкодування в повному обсязі різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, що надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органом місцевого самоврядування до 01.01.2016 р.

Отже з метою врегулювання цього питання необхідно:

   1) Прикінцеві положення доповнити пунктом 15 такого змісту:

«Кабінету Міністрів України визначити механізм проведення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання холодної води, гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися споживачам, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання холодної води, гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування» за рахунок надходжень до загального фонду державного бюджету від погашення податкового боргу та/або грошових зобов'язань, в тому числі реструктуризованих або розстрочених (відстрочених), з податку на додану вартість та податку на прибуток, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємства централізованого водопостачання та водовідведення, а також нарахованих сум податку на прибуток та податку на додану вартість таких підприємств, які виникають після проведення розрахунків за зазначеною субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам, в обсягах, визначених цим Законом.

Дозволити Кабінету Міністрів України залучати як джерела перерахування цієї субвенції надходження від рентної плати за користування підприємствами нафтогазової галузі надрами для видобування природного газу, що спрямовується на формування ресурсу природного газу для населення, та процентів, нарахованих на суму цих розстрочених (відстрочених) податкових зобов'язань, податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), а також надходження від сплати податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), реструктуризованих або розстрочених, відстрочених грошових зобов'язань підприємств нафтогазової та вугільної галузей з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.».

   2) У додатку № 1 законопроекту за кодом 14010100 по загальному фонду передбачити суму 2.200.000 тис. грн., за кодом 11020000 по загальному фонду передбачити суму 800.000 тис. грн., у графі «Всього» збільшити доходи на 3.000.000 тис. гривень, з відповідним уточненням показників за підсумковими кодами.

   3) У додатках № 3 та № 7 до законопроекту передбачити субвенцію загального фонду на державну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання холодної води, гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортуватися та постачалися споживачам, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування» з видатками по загальному фонду та графі «Всього» у сумі 3.000.000 тис. гривень.

   2. Видатки Державного фонду регіонального розвитку передбачено в обсязі 4 650 000,0 тис. гривень (що становить 0,8% обсягу доходів загального фонду проекту державного бюджету) у складі загальнодержавних витрат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства за бюджетною програмою КПКВК 2761070 зі спеціального фонду держбюджету.

На відміну від 2015 року такі видатки на 2016 рік заплановано у спеціальному фонді державного бюджету (пункт 12 статті 14 законопроекту), а джерелом їх здійснення пунктом 6 статті 11 законопроекту визначено конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення. Визначене джерело наповнення є досить не стабільним та невизначеним в обсягах, що ставить під сумнів формування Фонду регіонального розвитку у запланованих обсягах, а відповідно і реалізацію інвестиційних проектів, які фінансуються з його коштів.

Відповідно до частини першої статті 24-1 Кодексу державний фонд регіонального розвитку створюється у складі загального фонду державного бюджету в обсязі не менше 1% прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту державного бюджету на відповідний бюджетний період.

Крім того, урядовим законопроектом про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 3629) до згаданої статті 24-1 зміни не вносяться. Отже з метою забезпечення узгодженості правових норм видатки Державного фонду регіонального розвитку необхідно передбачити у загальному фонді держбюджету.

   3. Передбачити видатки за бюджетною програмою КПКВК 2751520 «Реалізація проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» до 61 300,0 тис. гривень із загального фонду (проектом передбачено у додатку № 9 за КПКВК 3511620 21 000 тис. гривень зі спецфонду за рахунок залучених кредитів у наступному році).

Верховною Радою 02.09.15 року ратифіковано угоду «Про ратифікацію Договору (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання кредиту для реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» № 664-УПІ від 02.09.2015 р.

Кредитна угода передбачає:

-     розмір кредиту - до 108,193 млрд. яп. єн (приблизно 25 млрд. грн.);

-     термін кредитування - 40 років;

-     відстрочка платежу за кредитом та процентами за користування -10 років;

-     процент за користування кредитом - 0,1;

Відповідно до п. 5 Договору підготовчі роботи мають бути здійснені за рахунок держбюджету в рамках узятих на себе зобов'язань Урядом України перед Урядом Японії при укладанні Договору. Фінансування зазначених робіт розпочато в жовтні 2015 році відповідно до постанови КМУ від 04.06.2015 р. № 386. Для безперебійного продовження виконання підготовчих робіт на 2016 рік необхідне фінансування з Державного бюджету у розмірі 61,3 млн. грн. (усього для завершення підготовчих робіт необхідно близько 108 млн. грн.)

   4. Передбачити фінансування видатків за бюджетною програмою КПКВК 2751190 «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла» в обсязі 1 000 000 тис. гривень.

Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки затверджена постановою КМУ від 11.11.2009 р. № 1249.

Бюджетні кошти спрямовуються на надання державної підтримки в обсязі 30% вартості нормативної площі будівництва (придбання) доступного житла громадянам, що потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку. Бюджетна програма реалізується вже п’ять років та за цей час довела свою ефективність як для громадян так і для державного бюджету. Адже 30% вартості нормативної площі житла, що надаються громадян у вигляді державної підтримки, фактично протягом 1-2 років повертаються до державного бюджету у вигляді податків та зборів, що сплачуються підрядними організаціями та забудовниками.

Програмою на 2016 рік затверджені видатки у обсязі 4 520,1 млн. грн. та враховуючи складну економічне ситуацію в країні мінімальна потреба в коштах з державного бюджету у 2016 році складає 1,0 млрд. грн., що дасть можливість забезпечити доступним житлом більше 8 тис. сімей.

Реалізація цієї програми дозволяє залучити у будівництво додатково коштів громадян у розмірі 2,3 млрд. грн., при цьому вирішується завдання держави - забезпечення житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

   5. Передбачити фінансування видатків за бюджетною програмою КПКВК 2751390 «Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» в обсязі 1 000 000,0 тис. гривень.

В рамках реалізації Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 967 від 24.10.2012 на виконання статті 10 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», здійснюється пільгове довгострокове державне кредитування (кредит з відсотковою ставкою 3% річних) молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

Програма постійно недофінансовується. Прогнозним обсягом фінансових ресурсів за рахунок державного бюджету на 2013-2015 роки Державною програмою було передбачено 1 684,623 млн. грн., що давало можливість забезпечити житлом більше 4,8 тис. молодих сімей та ввести в експлуатацію близько 360 тис. кв. м житла. Разом з тим, законами України Про Державний бюджет України на 2013-2015 роки було передбачено лише 97,0 млн. грн., 25,9 млн. грн. та не фінансувалася у 2015 році, або лише 7,3 % від запланованих на цей період обсягів.

Як наслідок, очікуваних результатів від реалізації впродовж 2013-2015 років Державної програми і заходів щодо забезпечення молоді житлом не досягнуто Граничним обсягом проекту державного бюджету на 2016 рік видатки на надання кредитів не враховано. Державною програмою на надання кредитів на 2016 рік передбачено 639,95 млн. грн.

Таким чином, на 2016 рік необхідно було б передбачити кошти на надання кредитів у обсязі 2 201,673 млн. грн., що дало б можливість забезпечити житлом 5,3 тис. молодих сімей та ввести в експлуатацію 420,0 тис. кв. м житла.

Враховуючи складну економічну ситуацію в країні, мінімальна потреба в коштах на 2016 рік на надання кредитів складає 1,0 млрд. грн., що дасть можливість забезпечити житлом 2,4 тис. молодих сімей, у т.ч. надання 719 кредитів позичальникам Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» у обсязі 333,3 млн. грн. виходячи з вимог постанови КМУ від 30.11.2011 р. № 1231.

Необхідно зазначити, що даний обсяг коштів з державного бюджету не виконує завдання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки, а є лише мінімально необхідним для забезпечення житлом громадян, які вже зареєстровані у регіональних управліннях Держмолодьжитла як кандидати.

  

Голова Комітету

                                                 С.І. Скуратовський


Читайте також:
коментар щодо позачергового засідання Комітету Верховної Ради України (ознайомитись)

 
Интересные новости:
19.11.2015
4024
Одной из важных тем дискуссий на форуме GREEN MIND, который прошел 27-28 октября в Киеве, стала: "Эк...
19.11.2015
2174
ЮРИЙ СЕРЕГИНОрганизация: архитектурного бюро «Ю. Серегин»Должность: архитекторВ рам...
16.11.2015
2250
АЛЕКСАНДР ПЕТУШКОВ Организация: Всеукраинский союз производителей строительных материалов Должность...
19.04.2019
4384
В 2019 году рынок фасадов увеличится на 15-17%...